โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานจากขยะ   
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม  
             
               
     
                                         
 ดูทั้งหมด>>>>
 
เปิดเวทีตอบถาม และให้คำปรึกษา ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสีย พลังงานทดแทนและปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงาน และสถานประกอบการ โดยคณะทำงาน และผู้ชำนาญการด้านต่างๆ ของมูลนิธิ
 
วิทยากรตอบคำถามและให้คำปรึกษา
นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์/ดร.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ
ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ/นายสมเกียรติ คุณเผือก/นายสมชาย นิติกาญจนา/นายกิตติ คัมภีระ
นายนฤพล ศรีตระกูล
นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์/ดร.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ/นายกิตติ คัมภีระ
 
 

 

15 Latest Topics ...
 
 
06-04-54
18-03-54
11-03-54
02-02-54
06-01-54
 
โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะ
เทศบาลนครนครราชสีมา
 
            ผลการดำเนินงานงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557)
            ผลผลิตไฟฟ้า
   
 
                           ปรับปรุง ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
 
I หน้าหลัก  l  เกี่ยวกับเรา  l  โครงการ  l   สื่อสิ่งพิมพ์  l  ถามมา-ตอบไป  l  Webmail  I
I  Copyright © 2009 www.dee.or.th All Rights Reserved  I